Privacyverklaring

Bibliotheek Nuth verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Bibliotheek Nuth verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en leengeld-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso, n.v.t.)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING

Bibliotheek Nuth verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

DOELEN

De doelen waarvoor Bibliotheek Nuth uw persoonsgegevens verwerkt zijn:
• u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
• het afhandelen van uw betalingen

UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen

U kunt uw persoonsgegevens inzien via uw MIJN MENU na inloggen.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar contact@bibliotheeknuth.nl.
Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.
Bibliotheek Nuth zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

BEWAARTERMIJN

Bibliotheek Nuth zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Nuth zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, of, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluit Bibliotheek Nuth verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek Nuth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS BIBLIOTHEEK NUTH

BURG. BECKERSSTRAAT 10
6361 BV NUTH
045-5244000
KVK 41070963

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Bibliotheek Nuth gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

INFORMATIE

Uitgebreide privacyverklaring