Regenboogbankje 2.0

Dit kleurrijke bankje is geplaatst met de uitdrukkelijke uitnodiging om samen in gesprek te gaan over verschillen van mening, over verschillen in gevoelens, over verschillen in hoe we als mens willen leven.

Dit bankje in alle kleuren van de regenboog is in Schinnen geplaatst op Coming Out Day in oktober 2022. Het is geplaatst door het Team Respect Beekdaelen, een groep inwoners die ernaar streeft om respect voor elkaar gewoon te laten zijn.
Het bankje staat symbool voor het gesprek dat je met elkaar kunt aangaan over de dingen die ons scheiden, maar nog liever over wat we samen delen. Het wil uitnodigen elkaar als mens te leren kennen ook daar waar we (soms veel) van elkaar verschillen.
We verschillen in afkomst, achtergrond, geaardheid, leeftijd, opleiding, gender en zo meer. Maar wie heeft nu niet de ervaring dat wanneer we elkaar als persoon leren kennen de verschillen vervagen?

Dat onderling respect niet vanzelfsprekend is heeft Team Respect met het bankje ervaren. Het bankje werd helaas tot twee keer toe beklad, de eerste keer zelfs met homofobe teksten. Maar iets vernielen waar je het niet mee eens bent zorgt niet voor begrip voor je standpunt. In gesprek gaan wel.

Het kleurrijke bankje is dus gewoon terug geplaatst met de uitdrukkelijke uitnodiging om samen in gesprek te gaan over verschillen van mening, over verschillen in gevoelens, over verschillen in hoe we als mens willen leven.

Op 25 november 2023 is het bankje opnieuw geplaatst. Er is meteen een mooie tekst van Loesje bij gebruikt: Waarom moeilijk doen als het samen kan? En er is een tekst op geplaatst die ons als Nederlanders verbindt: artikel 1 van de grondwet. Het artikel over gelijke behandeling. De kleuren op het bankje symboliseren het respect voor ieders vrijheid. Dus ook de vrijheid het ergens mee oneens te zijn.

Tot slot: zowel bij het plaatsen als het herplaatsen van het bankje heeft het Team Respect praktische hulp en steun gekregen van lokale jeugd- en sportverenigingen, belangenorganisaties en inwoners van Beekdaelen en van het gemeentebestuur. Dank hiervoor!

Wie een idee heeft over wat het Team Respect nog meer of beter kan doen om respect, begrip en tolerantie te bevorderen: Laat het vooral weten via respect@beekdaelen.nl.